Regulamin usługi Wakacje Szyte Na Miarę

ZASADY SKORZYSTANIA Z OFERT „WAKACJE SZYTE NA MIARĘ”

Definicje:

- Pośrednik – Holiday Time Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wieczorka 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydziale X Gospodarczym KRS pod numerem 0000509557, NIP: 631-265-33-47, mail: wakacje@wakacjenonstop.pl; adres siedziby jest jednocześnie adresem do korespondencji,

- Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę.

- Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§1. Zamawianie i świadczenie usługi

1. Pośrednik na rzecz Usługobiorcy przedstawia dwie usługi obejmujące takie informacje jak: miejsce oraz termin wylotu / przylotu, standard hotelu, cenę hotelu, dodatkowe koszty oraz inne informacje (np. konieczność opłacenia wizy) potrzebne w celu odbycia pełnowartościowych wakacji.

2. Usługobiorca otrzymuje komplet informacji wyszczególnionych w punkcie 1 dotyczących możliwej rezerwacji.

3. Pośrednik nie gwarantuje, że zaproponowane wakacje będę każdorazowo dostępne. Przygotowane przez pośrednika oferty są ofertami ogólnodostępnymi i każda zainteresowana osoba ma możliwość ich rezerwacji w każdym czasie.

4. Po zrealizowaniu usług - przesłaniu oferty zgodnej z poniższym regulaminem oraz oczekiwaniami Usługobiorcy, Pośrednik nie przyjmuje zwrotów oraz reklamacji w szczególności reklamacji nie podlega sytuacja, w której proponowana oferta zostaje wykupiona przez osoby trzecie po przedłożeniu oferty przez Usługodawcę.

§2. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu wakacjenonstop.pl oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy.

2. Pośrednik, nie jest organizatorem turystycznym oraz nie ponosi odpowiedzialności za realizację poszczególnych usług.

3. Rola Pośrednika to przedstawienie dwóch usług. Usługobiorca oraz Pośrednik nie podpisują żadnych umów.

 Wszystkie hasła są szyfrowane, dlatego nie możemy PRZYPOMNIEĆ dla Ciebie hasła.
Jeżeli go nie pamiętasz, bez żadnego problemu wygenerujemy nowe (losowe) hasło i prześlemy na adres e-mail podłączony do Twojego konta. Twoje hasło zostanie zresetowane natychmiast po wypełnieniu poniższego formularza zgłoszenia.

Wszelkie problemy z obsługą konta należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze technicznej, tylko wtedy możemy zagwarantować szybkie usunięcie problemu.

Nie pamiętasz swojego hasła? W prosty sposób możesz je zresetować, system prześle na Twojego maila nowe hasło.
Kliknij tutaj, aby przejść do resetowania hasła
Kilkadziesiąt sekund potrzebujesz, aby stworzyć konto w naszym serwisie. Komplet danych adresowych wprowadzisz później, w momencie pierwszej rezerwacji. Jeżeli nie masz czasu, nie wymyślaj swojego hasła teraz, pozostaw puste pola, a system automatycznie wygeneruje dla Ciebie hasło i prześle na adres e-mail.